Hulppost

Hulppost wil tijdens deze uitbraak van Covid-19 extra hulp bieden aan haar doelgroep deze bestaat uit kwetsbare personen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
2.496 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
100 kledingstukken
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
1.280 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
Aantal
313 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
50 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over drugsgebruik
Effect
Aantal
5 personen
Indicator
voorlichting over alcoholgebruik
Effect
Aantal
8 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
6 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
helpen met reclassering
Effect
Aantal
3 trajecten

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022