Professionaliseren van sportverenigingen

Helpen van sportverenigingen in het stadsdeel Escamp bij het vinden van bekwame / professionele bestuurders. Met het vinden van nieuwe bekwame bestuurders wordt de basis gelegd voor een professionele - vrijwilligers- organisatie. Een organisatie/ de sportvereniging die een zinvolle maatschappelijke bijdrage kan leveren aan de buurt, de wijk.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.