Thuis in de Buurt

Thuis in de Buurt is een initiatief van buurtbewoners. Onder het motto ‘Ken je buurt, voel je thuis’ willen zij samen bouwen aan een veilige, prettige en gezonde buurt met focus op ‘ontmoeting’ en ‘elkaar (beter) leren kennen’. Als je een paar mensen kent in de buurt bij wie je je thuis voelt, wordt het gemakkelijker er samen op uit te...

gaan, te helpen als dat nodig is, of nuttige informatie uit te wisselen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.