Museon-Omniversum

In 2022 zijn populair wetenschappelijk museum Museon en grootbeeldfilmtheater Omniversum gefuseerd. One Planet is de naam van onze programmering en weerspiegelt de missie van Museon-Omniversum: het inspireren van nieuwe generaties om zich in te zetten voor een leefbare aarde voor iedereen. Vanuit onze fascinatie en liefde voor de aarde zetten we...

alles in. Onze museale collectie, programmering, kennis én ons netwerk. Uitgangspunt zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In onze One Planet gaan we met z’n allen aan de slag. Met publiek, scholen, wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Om mondiale uitdagingen hoog op de agenda te zetten. En zoveel mogelijk mensen concrete handvatten te bieden met ons mee te doen. Zodat we samen een duurzame toekomst realiseren. Door te inspireren, van elkaar te leren en samen te werken. Sluit je aan en help mee onze prachtige planeet te beschermen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

14

Leven in het water

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over zeeleven en watervervuiling
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
234.600 personen
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimtes delen
Effect
Deeleconomie
Aantal
10.400 m2 x dagen
Indicator
herbestemming leegstaande gebouwen
Effect
vergrote leefbaarheid
Aantal
80 m2
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
verhoogde participatie
Aantal
711 personen
Indicator
taalles bieden
Effect
verhoogde participatie
Aantal
64.500 uren
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
behoud van materieel erfgoed
Effect
culturele identiteit
Aantal
300.000 euro
Indicator
Museumbezoekers
Effect
culturele verrijking
Aantal
310.000 bezoekers
Indicator
ruimte met een maatschappelijke functie
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
5.200 m2
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
12.000 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
culturele verrijking
Aantal
12.500 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
4.700 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
culturele verrijking
Aantal
310.000 personen
Indicator
HBO/ WO
Effect
hogere arbeidsmarktkansen
Aantal
4.780 uren
Indicator
toegang tot kennis
Effect
minder kansenongelijkheid
Aantal
310.000 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
culturele verrijking
Aantal
37.500 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
6.000 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
863 uren
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerking op de SDG's
Aantal
60 partijen
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
wateropslag creëren
Effect
bescherming ecosysteem
Aantal
77.500 m3
Indicator
aanleg groene daken
Effect
bescherming ecosysteem
Aantal
1.500 m2
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
310.000 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
960 uren
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
84 uren
Indicator
Wajong, WSW, banenafspraak
Effect
inclusieve arbeidsmarkt
Aantal
10.740 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
120 producten
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
vergroten van sociale inclusie
Aantal
2 reizen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
400 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
verhoogde inclusie en welzijn
Aantal
82.000 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
82.000 personen
Indicator
investering mentaal welzijn medewerkers
Effect
gezonde werkomgeving
Aantal
54.000 euro
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
30 personen
Indicator
voorlichting over roken
Effect
verantwoord gebruik
Aantal
82.000 personen
Indicator
reguliere sportactiviteiten organiseren
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
82.000 uren
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
bescherming ecosysteem
Aantal
25.800 maatregelen
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
82.000 personen
Indicator
composteren
Effect
Minder klimaatverandering
Aantal
300 kg
Indicator
Opruimen van afval in openbaar stedelijk of groen gebied
Effect
minder zwerfafval
Aantal
300 uren
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
recycling/upcycling van GFT
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
7.987 kg
Indicator
recycling/upcycling van glas
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
2.880 kg
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
minder afval
Aantal
1.138 geredde producten
Indicator
informeren over duurzame consumptie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
310.000 personen
Indicator
recycling/upcycling van plastic
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
712 kg
Indicator
recycling/upcycling van papier en karton
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
45.504 kg
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
1.000 reparaties
Indicator
afvalinzameling
Effect
minder zwerfafval
Aantal
25.000 kg
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
verbruik gas
Effect
minder klimaatverandering
Aantal
30.192 m3
Indicator
duurzame energie opwekken
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
45.000 kWh
Indicator
oppervlakte beschikbaar stellen voor energieopwekking
Effect
minder klimaatverandering
Aantal
1.030 kWh
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
233.000 huishoudens
Indicator
investering in verduurzaming
Effect
minder klimaatverandering
Aantal
550.000 euro
Indicator
duurzame energie inkopen
Effect
minder klimaatverandering
Aantal
1.843.000 kWh