Museon-Omniversum

In 2022 zijn populair wetenschappelijk museum Museon en grootbeeldfilmtheater Omniversum gefuseerd. One Planet is de naam van onze programmering en weerspiegelt de missie van Museon-Omniversum: het inspireren van nieuwe generaties om zich in te zetten voor een leefbare aarde voor iedereen. Vanuit onze fascinatie en liefde voor de aarde zetten we...

alles in. Onze museale collectie, programmering, kennis én ons netwerk. Uitgangspunt zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In onze One Planet gaan we met z’n allen aan de slag. Met publiek, scholen, wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Om mondiale uitdagingen hoog op de agenda te zetten. En zoveel mogelijk mensen concrete handvatten te bieden met ons mee te doen. Zodat we samen een duurzame toekomst realiseren. Door te inspireren, van elkaar te leren en samen te werken. Sluit je aan en help mee onze prachtige planeet te beschermen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
1.296 arbeidsuren
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
12.000 contacten
Indicator
voorlichting over roken
Effect
Aantal
200.000 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
200.000 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
200.000 personen x gemiddeld aantal uren
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
aanleg groene daken
Effect
Aantal
1.500 m2
Indicator
wateropslag creëren
Effect
Aantal
77.500 m3
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
Aantal
170.000 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
120 dagen
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
60 dagen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
200.000 personen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
200.000 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
1.700 uren
14

Leven in het water

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over zeeleven en watervervuiling
Effect
Aantal
170.000 personen
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
Aantal
170.000 personen
Indicator
vuil opruimen in openbare gebieden
Effect
Aantal
350 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
55 partijen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
oppervlakte beschikbaar stellen voor energieopwekking
Effect
Aantal
60.000 kWh
Indicator
duurzame energie inkopen
Effect
Aantal
1.400.000 kWh
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
187.000 huishoudens
Indicator
duurzame energie opwekken
Effect
minder uitstoot CO2
Aantal
45.000 kWh
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
behoud van materieel cultureel erfgoed
Effect
Aantal
141.050 euro
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
5.200 m2
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
170.000 personen
Indicator
afvalrecycling (behalve kleding en textiel)
Effect
Aantal
5.000 kg
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
25.000 kg