Stichting Queer Mind

De stichting zet zich in voor de Queer community. Met name door in de kwetsbaarheid van deze doelgroep bij te kunnen dragen in het vinden van oplossingen voor problemen waar LHBT-ers vaak mee worstelen, waarbij de stichting zich vooral wil focussen op de dak- en thuislozen. De stichting is inmiddels in samenwerking met een andere organisatie een...

pilot projectplan voor een veilige plek/opvanghuis voor dak- en thuisloze LHBTIQ+ jongeren. Hiermee beantwoorden we aan de steeds noodzakelijke LHBT dak- en thuisloosheid. Daarnaast, met meer dan 20 dialoogsessies, 10 workshops en circa 6 netwerkbijeenkomsten, Stichting Queer Mind heeft in het afgelopen jaar de positie weten bereiken van gesprekspartner aangaande de (sociale) veiligheid van Queer mensen in Den Haag. Hiermee wordt de zichtbaarheid vergroot en aandacht gecreëerd voor de LHBT kwestie en met als resultaat de acceptatie en tolerantie te bevorderen voor deze doelgroep.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.