Stichting De Kap

We zetten ons in voor een stad waar we elkaar helpen en iedereen mee kan doen. Want dat laatste is ook in Apeldoorn niet vanzelfsprekend! Meer mensen dan je denkt hebben dagelijks hulp of zorg nodig en komen niet in aanmerking voor professionele zorg en kunnen geen beroep doen op familie of vrienden. Daarom zijn wij er. We koppelen mensen die hulp...

of zorg nodig hebben aan Apeldoorners die graag wat voor een ander willen doen. Een paar uurtjes kunnen soms een wereld van verschil maken in het leven van een ander. Daarnaast ondersteunen we mensen in Apeldoorn en omliggende dorpen die langdurig zorgen voor een familielid of vriend. Iets vrijwillig voor een ander doen is mooi. Samen krijgen we heel wat voor elkaar! Jaarlijks bieden meer dan 600 vrijwilligers hulp en ondersteuning. Samen pakken zij meer dan 2000 hulpvragen aan. Vrijwilligers komen op bezoek, brengen hulpvragers naar het ziekenhuis, knappen tuintjes op, doen boodschappen en gaan er samen op uit. Ook ondersteunen vrijwilligers partners, kinderen of ouders van mantelzorgers, zodat zij er even tussenuit kunnen of de handen vrij hebben voor andere verplichtingen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
50 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
10.000 personen
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
1.100 klussen/ diensten
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
150 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
775 reizen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
300 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
900 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
60 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
455 contacten
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
650 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
4.250 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
200 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
600 dagen
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
2.500 euro