vervoer van ouderen

De stichting signaleert de toenemende vraag naar vervoer bij ouderen en mensen met een beperking uit de buurt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ritten naar winkels, de markt, fysiotherapeut, sociale activiteiten en pinapparaat. Het huidige aanbod aan vervoer sluit niet goed aan: het OV is met de komst van de Noord-Zuid lijn minder fijnmazig en...

voor het vervoer met het AOV geldt dat mensen van te voren klaar moeten staan en lang moeten wachten. Dit is zeker voor de meest kwetsbare mensen uit de buurt vaak niet goed mogelijk of een te grote drempel. Gevolg is dat mensen de deur niet uitkomen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.