Toon

Toon is een werkplaats voor participatieve kunst en culturele programmering in Den Haag Zuid West

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
100 consumenteneenheden
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
250 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
15 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
Aantal
50 consumenteneenheden
Indicator
nieuwe producten maken van gerecyclede materialen
Effect
Aantal
25.000 euro
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
500 bezoeken
Indicator
speeltuin
Effect
Aantal
70 m2
Indicator
upcycling textiel
Effect
Aantal
50 kg
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
600 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
450 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
50 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
500 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
2.000 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
2.460 uren
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
1.500 contacten
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
35.520 m2 x gedeelde dagen
Indicator
herbestemming leegstaande gebouwen
Effect
Aantal
660 m2
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
500 dagen
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
500 dagen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
12.000 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
400 uren