De Plek Loosduinen

Sinds begin september 2023 is er een nieuwe plek voor jongeren in Loosduinen: De Plek aan de Wijndaelerweg 12. Twee jaar geleden zijn we begonnen met De Vindplek Loosduinen en na lang zoeken hebben we onze plek nu gevonden! De Plek is een samenwerkingsverband tussen onder andere Wijkberaad Kraayenstein, Wijkberaad De Kom Loosduinen en De Vindplek...

Loosduinen. Samen stimuleren we jongerenparticipatie in Loosduinen. De jongeren krijgen de ruimte om te doen wat zij leuk en belangrijk vinden. We verbinden en inspireren jongeren op weg naar persoonlijke en sociale ontwikkeling. Voor meer ‘beweging’ in de buurt en wijk, meer ontdekken over eigen talenten, meer kansen voor jongeren en het bouwen van een netwerk. Wijkberaad Kraayenstein zet zich in voor de bewoners van de wijk. Samen maken we de wijk mooier en beter. Dit gaat om Kraayenstein en omringende wijken in Loosduinen. Voor minder eenzaamheid, meer veiligheid, betrokkenheid en verbinding tussen buurtbewoners.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
20 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
100 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
1.000 contacten
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
500 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
500 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
300 dagen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
500 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
500 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
20 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
300 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
600 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
800 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 10 oktober – 17 oktober

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 2