De Plek Loosduinen

Voor alles voor en door jongeren in Loosduinen is De Plek "the place to be". Dit jongerencentrum bevindt zich op de oude locatie van scouting Brigitta Valentijn, op een prachtige plek aan de rand van bos en duinen. De Plek wordt beheerd door Wijkberaad Kraayenstein en Wijkberaad Kom Loosduinen, in samenwerking met verschillende...

jongerenorganisaties en initiatieven, zoals De Vindplek Loosduinen, Carribean Angels en Beweigi. Op 11 november is De Plek officieel geopend met o.a. livemuziek, creatieve workshops, de Fietzerria en de smoothiefiets. De komende tijd gaan er allerlei projecten en activiteiten starten bij De Plek. Zo komt er eind december een jongerenkamp van het Erasmus+ project "Youth & Mental Health", een benefiet event voor Gambia, een nieuwjaarsborrel en zullen er events en cursussen starten van allerlei (buurt)organisaties. De Plek brengt jongeren samen van allerlei achtergronden en zij bepalen en organiseren zelf wat er gebeurt op De Plek. Daarnaast zijn buurtbewoners van alle leeftijden welkom. Er zullen ook kinderactiviteiten en activiteiten samen met ouderen plaatsvinden op De Plek.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
100 bezoeken
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
500 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
800 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
500 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
500 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
500 uren
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
100 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
300 contacten
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
200 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
100 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
300 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
600 dagen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
500 personen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
300 euro
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
300 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
200 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
1.000 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
40 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 12 december – 22 december

MAEX Impuls Mobiliteit 2023