TalentNL in beweging

MAEX Impuls Mobiliteit Initiatief: TalentNL Initiatiefnemer: Mariam Belkaid Aanvraagbedrag: € 2.400 MOTIVATIE TalentNL is een maatschappelijke organisatie die zich inzet om mensen te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij bieden een breed scala aan diensten aan, zoals persoonlijkheidstesten, trainingen, workshops en...

coaching. Een belangrijk onderdeel van onze missie is het toegankelijk maken van onze diensten voor iedereen, ook voor mensen die het moeilijk vinden om naar onze locaties te komen. Daarom bieden wij ook mogelijkheden voor thuisondersteuning. Om onze thuisondersteuning te kunnen blijven verbeteren, willen we elektrische fietsen aanschaffen. Dit zal ons in staat stellen om onze medewerkers en vrijwilligers sneller en gemakkelijker bij onze klanten thuis te kunnen bezoeken. Een elektrische fiets is een duurzame keuze die bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast is het een praktische keuze die ons helpt om onze diensten efficiënter te kunnen leveren. BEOOGDE RESULTATEN Met de aanschaf van een elektrische fiets verwachten we de volgende resultaten te bereiken: 1. Verbeterde toegankelijkheid van onze diensten voor mensen die het moeilijk vinden om naar onze locaties te komen. 2. Verminderde CO2-uitstoot. 3. Efficiëntere dienstverlening. 4. Gezondere medewerkers en vrijwilligers. CONCLUSIE De aanschaf van een elektrische fiets is een duurzame en praktische investering die ons zal helpen om onze missie te verwezenlijken en onze diensten toegankelijker te maken voor iedereen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
10 partijen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
410 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
15 producten
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
120 kledingstukken
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
30 reizen
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
24 personen/ gezinnen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
39 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
40 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
10 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
24 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
39 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
40 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
10 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
100 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
300 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
zelfmoordpreventie - hulplijn
Effect
Aantal
10 personen
Indicator
voorlichting over roken
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
voorlichting over drugsgebruik
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
voorlichting over alcoholgebruik
Effect
Aantal
40 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
400 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
4 dagen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
30 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
200 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
54 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
80 uren