Quartier Laak

Stadsdeel Laak, het meest fraaie, duurzame en bruisende 'Quartier Latin' van Den Haag en zelfs van Nederland, dat is onze ambitie! Hoe doen wij dat? Door het bouwen van een Waarde Creërend Netwerk met en voor ondernemende mensen in Laak. Sluit aan en bouw mee!

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
300 personen
Indicator
producten delen (niet transport of ruimtes)
Effect
Aantal
500 matches
Indicator
afvalrecycling (behalve kleding en textiel)
Effect
Aantal
500 kg
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
25 huishoudens
Indicator
maatwerk advies over verduurzaming van gebouwen
Effect
Aantal
25 huishoudens
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
500 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
5.000 euro
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
500 reizen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
100 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
1.000 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
1.000 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
1.000 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
Aantal
30 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
400 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
500 personen x gemiddeld aantal uren
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
20 bezoeken
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
50 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
1.000 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
500 personen
2

Geen honger

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
50 consumenteneenheden
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit faciliteren
Effect
Aantal
10.000 km
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
18.250 m2 x gedeelde dagen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
1.000 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2