Haags Verhaal

Het Haags Verhaal verbindt mensen en gemeenschappen met verhalen en foto's. Dat doen we met met verschillende projecten: verhalenavonden, Young Stories, Wijkkaravaan, een fotoproject met 155 groepsfoto's en een leeraanbod voor ambtenaren. Dit najaar brengen we een boek uit met 155 groepsfoto’s waarin zo’n 3000 Hagenaars en Hagenezen staan;...

een dwarsdoorsnede van de bevolking van de stad. Zo laten we de trots, veerkracht en veelzijdigheid van de stad zien. De groepsfoto's gaan daarna als een rondreizende foto-expositie door de stad, waaraan we ook bijeenkomsten koppelen. Met onze verhalenbijeenkomsten brengen we twee gemeenschappen samen die iets gemeen hebben, maar elkaar anders nooit zouden ontmoeten. Variërend van een gedeelde hobby, een traditionele, culturele of religieuze achtergrond, sport, interesse, ambacht, etc. Daarbij gaan we op zoek naar spannende combinaties. Zoals een ontmoeting tussen het Vadercentrum in Laak en Sociëteit De Witte op het Plein, Boksvereniging de Haagse Directe met een Tai Chi-school en een Poolse en de Pakistaanse vrouwenvereniging. De avonden houden we zoveel mogelijk bij een van de groepen ‘thuis’. Zo trekken we als een reizend verhalencircus door de stad. Met Young Stories organiseren we bijeenkomsten voor en door jongeren, waarbij we jonge rolmodellen centraal zetten en daar omheen andere jongeren samenbrengen. We doen dat bijvoorbeeld op thema, zoals schulden. Met de Wijkkaravaans verbinden we oude en nieuwe bewoners van een wijk met verhalen door en voor bewoners. We zijn gestart in Duindorp en Loosduinen. Daarnaast hebben we een lesaanbod gemaakt voor ambtenaren waarmee ze op hun beleidsterrein in contact komen met mensen uit de haarvaten van de samenleving. Ook op die manier leggen we verbindingen. We werken veel met vrijwilligers. En daaronder zitten ook kwetsbare Hagenaars – zoals statushouders - die op deze manier uit hun isolement komen, hun talent kunnen laten zien, nieuwe contacten maken en kennisnemen van de levens van andere mensen in de stad. We nemen jongeren mee bij onze verhalenbijeenkomsten als side-kick en geven hen een interview-training. Gedurende de looptijd kan het project gevolgd worden via social media en berichtgeving in lokale media. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
53 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
10.000 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
800 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
200 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
4.500 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 12 december – 22 december

MAEX Impuls Mobiliteit 2023

Duurzaam vervoer door de stad voor ons reizend verhalen circus, hoe mooi is dat?