StartUpYourLife

Stichting StartUpYourLife richt zich op het creëren van kansen voor de kwetsbare doelgroep uit gesegregeerde Haagse stadswijken met specifieke problemen, hulpvragen en behoeftes. Wij streven derhalve naar een inclusieve samenleving waarin kwetsbaren worden ingesloten. Daarvoor wensen wij de doelgroep enerzijds te versterken, middels persoonlijke...

vorming en begeleiding richting arbeidsparticipatie. Anderzijds willen wij hen verbinden met andere culturele en maatschappelijke organisaties en mensen middels ontmoeting en dialoog.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.