Stichting Eigen Krachtvoer

Deelnemers worden blij van deelnemen aan onze Eigen Krachtvoer. Het biedt vriendschap, verbinding, activering van de eigen kracht, zinvolle bezigheden, ontspanning en verdrijft eenzaamheid. Je ontdekt dat je je eigen eten kunt zoeken & vinden in de omringende natuur, als je leert wat je er allemaal aan eetbaars kunt vinden. Activiteiten: Het...

organiseren en begeleiden van wildpluk wandelingen, maaltijdbereidingen in het Wildplukrestaurant en workshops conserveren en eigen geneeskracht. Het organiseren van gezamenlijke maaltijden en het uitwisselen van kennis en producten met geestverwante personen en initiatieven. Het ontwikkelen van nieuwe bezigheden en perspectieven voor de deelnemers. Met de start van onze sociale firma zijn de activiteiten uitgebreid: -Coaching en opleiding: leden van Eigen Krachtvoer worden gestimuleerd om docent of excursieleider te worden. Daartoe worden middelen beschikbaar gesteld voor coaching en opleiding. -Begeleiding: leden die werk zoeken en/of zich willen ontplooien als ondernemers wordt begeleiding geboden. -Scholing: leden die zich willen bekwamen in relevante vaardigheden (webbeheer, gids, workshopdocent, moestuinman/vrouw, visvangst, koken, koerier, e.d.) kunnen op kosten van de stichting les of stages volgen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
8.200 uren
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
55 bezoeken
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
120 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
1 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
1.699 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
2.099 arbeidsuren
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
500 consumenteneenheden
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
1.500 euro
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
8 geredde producten
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
24 personen
Indicator
producten delen (niet transport of ruimtes)
Effect
Aantal
5 matches
Indicator
nieuwe producten maken van gerecyclede materialen
Effect
Aantal
398 euro
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
200 reizen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
39 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
60 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
399 uren
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
400 contacten
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
399 personen
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit faciliteren
Effect
Aantal
1.000 km

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 5 december – 12 december

MAEX Impuls Voedsel Amsterdam 2023 ronde 1