Krajicek Foundation

De Krajicek Foundation motiveert kinderen en jongeren in kwetsbare wijken om de beste versie van zichzelf te worden door regelmatig buiten te bewegen. Op de Krajicek Playgrounds kunnen kinderen gratis en onbezorgd sporten en spelen in hun eigen buurt. In Nederland bevinden zich (gemiddeld) 130 Krajicek Playgrounds verspreid over 43 gemeenten....

Dagelijks maken ruim 5.800 kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar gebruik van deze multifunctionele sportpleinen. De Krajicek Foundation zet zich in om kinderen veilige speelplekken te bieden door begeleiding en programmering te organiseren op de Krajicek Playgrounds. In de praktijk coördineren buurtsportcoaches en jongerenwerkers deze begeleiding. Deze professionals worden ondersteund door onze Krajicek Scholarshippers, jongeren die aangeven dat ze hun talenten willen ontwikkelen en zich willen inzetten voor hun buurt. Wij bieden deze 'rolmodellen' een studiebeurs aan in ruil voor 80 uur vrijwilligerswerk op de Krajicek Playgrounds. Sinds de oprichting van het Krajicek Scholarshipprogramma in 2006 zijn er al meer dan 2800 studiebeurzen uitgedeeld. Het afgelopen studiejaar waren er ruim 200 Krajicek Scholarshippers actief door heel Nederland. Samen met de Krajicek Scholarshippers en haar partners zet de Krajicek Foundation zich in voor een sportieve, verbonden en sociale samenleving. Krajicek Foundation. Let's Play.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
145 dagen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
300 personen
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
10 euro
Indicator
studiebeurzen aanbieden
Effect
Aantal
194.025 euro
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
486.000 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
25 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speeltuin
Effect
Aantal
104.000 m2
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
250.000 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
6.000 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
75 producten
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
32 reizen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
125 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
243.000 contacten
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
300 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
300 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
11.000 personen x gemiddeld aantal uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022