Samen Hier

Wat kunnen wij als burgers doen zodat vluchtelingen menswaardig worden ontvangen en een veilige plek (blijven) vinden in Nederland? Hoe kunnen we de zelfredzaamheid van vluchtelingen vergroten en zorgen dat ze daadwerkelijk de kans krijgen een nieuw en betekenisvol bestaan op te bouwen? En hoe vormen we daarbij inclusieve en gelijkwaardige...

communities die de sociale cohesie versterken? Gestart in 2018, werkt het Samen Hier programma aan een betere toekomst voor vluchtelingen. Het programma is een onderdeel van Justice and Peace, en de expertise op dit onderwerp is opgebouwd tijdens eerdere projecten zoals ‘Welkom Hier’ en ‘Haagse Huiskamer’, waarin Justice and Peace de ervaringen van vluchtelingen hoorde over moeizame toegang tot de Nederlandse samenleving en sociale netwerken, en met verschillende coalities van vluchtelingen, burgers, lokale overheid en maatschappelijk middenveld samenwerkte op sociale activering en het bouwen van een inclusieve gemeenschap. Met Samen Hier zet Justice and Peace de eerste stappen naar een Nederlandse variant van community sponsorship, een model dat internationaal succesvol is om inwoners een grotere rol te bieden in de overkomst, ontvangst en integratie van vluchtelingen Groepen Nederlanders zetten gedurende een jaar hun netwerk, kennis en tijd in om een gematchte vluchteling (of gematcht vluchtelinggezin) zo snel mogelijk effectief deel te laten nemen aan de Nederlandse samenleving. Samen Hier loopt al in meer dan vier Nederlandse steden, en heeft al meer dan 40 vluchtelingen gematcht met Welkom Groepen, en circa 50% van deze groepen betrok andere mensen uit hun netwerk bij het contact met de gematchte vluchteling. Met deze innovatieve aanpak creëert Samen Hier een doeltreffender model voor de opvang van vluchtelingen dat lokale gemeenschappen en burgers tot actie aanzet.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
vluchtelingenopvang
Effect
Aantal
20.000 dagen