Global Human Rights Defence

Global Human Rights Defence (GHRD) zet zich in voor een wereld waarin de rechten van alle minderheden en gemarginaliseerde groepen worden gerespecteerd en worden gewaarborgd in overeenstemming met nationale en internationale rechten, verdragen en overeenkomsten.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
100 personen
2

Geen honger

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
200 consumenteneenheden
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
100 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
1.500 uren
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtbemiddeling
Effect
Aantal
1 conflicten