Groene Mient

Vereniging Groene Mient realiseert een bijzonder sociaal-ecologisch woonproject aan de Mient in Den Haag. Belangrijke uitgangspunten van het woonproject zijn: sociale diversiteit en ruimte voor eigenheid, samenleven in verbondenheid, ecologisch verantwoord wonen, betaalbaar, toegankelijk en flexibel wonen. We doen dat via een CPO, een Collectief...

Particulier Opdrachtgeverschap. Inmiddels zijn 33 (particuliere) duurzame woningen gebouwd aan de Mient (Vruchtenbuurt). De officiele opening vond plaats in sepetember 2017.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.