Stichting Eerlijke Start

Stichting Eerlijke Start zet zich in voor kinderen uit focuswijken in Amsterdam. In verschillende wijken in Amsterdam groeien kinderen op in armoede. In Nederland leeft 1 op de 13 kinderen in armoede. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 14,7 procent van de minderjarige kinderen die in armoede leven in Amsterdam woont. Onze stichting streeft naar...

een eerlijke kans voor ieder kind. Veel gezinnen die in armoede leven kunnen hun kinderen niet voorzien van gezonde en / of voldoende voeding. Hierdoor gaan er kinderen zonder ontbijt naar school of worden soms thuis gehouden. Gevolgen hiervan zijn dat deze kinderen zich op school niet voldoende kunnen concentreren, minder goed meekomen met hun leeftijdgenoten en hierdoor worden belemmerd in hun ontwikkeling. Door de kinderen te voorzien van een ontbijt kan ieder kind met evenveel energie aan de schooldag beginnen, worden ze serieus genomen en hebben ze het gevoel dat ze iemand zijn. Zo willen wij ieder kind een eerlijke kans geven en dragen wij bij aan het welzijn van deze kinderen. Door het coronavirus, met groeiende werkloosheid ten gevolg, ziet het er naar uit dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt*. In een wereld waarin individualisme de boventoon voert, vervreemden deze twee groepen steeds meer van elkaar. Wij kiezen ervoor het bedrijfsleven te koppelen aan dit initiatief waardoor we twee werelden samenbrengen en bijdragen aan meer bewustwording rondom armoede in de stad. Tegelijkertijd laten we zien hoe je op een simpele manier een steentje kunt bijdragen. In aansluiting op de doelstellingen van de Subsidieregeling Integraal maatschappelijk initiatief zorgen onze activiteiten ervoor dat alle Amsterdamse kinderen de dag hetzelfde beginnen; met een gezond en voedzaam ontbijt. Samen met alle partners vormt Stichting Eerlijke Start het fundament voor een gezonde start voor elk kind. *Willem Schoonen.Grote kans dat deze crisis de kloof tussen arm en rijk juist gaat vergroten. 2020.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.