Samen Wonen Samen Leven

Samenwonen-Samenleven(SW-SL) is een sociale onderneming. Tegendraads, eigenzinnig en ook experimenterend. Maar steevast vernieuwend, resultaat- en oplossingsgericht. Samen Wonen-Samen Leven wil in Nederland de aansluiting verbeteren tussen leefwereld en problemen van bewoners in achterstandswijken en de systeemwereld van professionele...

hulpverlening en overheid. Met als doel de problemen effectiever en goedkoper aan te pakken en een bijdrage te leveren aan leefbaarder wijken. Het versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het samen sterk zijn. In het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van activiteiten van en door bewoners, hanteert SW-SL de B.O.S. werkwijze. Dat betekent dat er van Binnenuit, van Onderop en Samen wordt gewerkt. Activiteiten en projecten worden met inzichten en kennis vanuit de leefwereld van groepen bewoners en samen met de bewoners ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkelaars, uitvoerders en regisseurs van de activiteiten zijn dus de mensen zelf. De missie van SamenWonen-SamenLeven: van klacht naar kracht, van uitsluiting naar collectiviteit!

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.