DaMoer

DaMoer is de droom van Neo de Bono van de Moerwijk Cooperatie om naar het voorbeeld van ‘Greens in the park’ in de oude pannenkoekenboerderij naast Station Moerwijk een sociaal wijkrestaurant in combinatie met een eetbare tuin en een voedselbos, geëxploiteerd door Moerwijk-ers met al dan niet een afstand tot de arbeidsmarkt, te...

realiseren: Een plek zonder haast waar alles met liefde gebeurt en het draait om natuurproducten die ook op de menukaart terug te vinden zullen zijn. DaMoer dus

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
10 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
10 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
1.000 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
30 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
180 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
200 personen
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
Aantal
5 maatregelen
Indicator
vuil opruimen in openbare gebieden
Effect
Aantal
1.000 uren
Indicator
composteren
Effect
Aantal
30 kg geproduceerd
Indicator
bomen planten
Effect
Aantal
3 bomen
Indicator
groenbeheer
Effect
Aantal
100 m2
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
100 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
20 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
12 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
120 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
300 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
30 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
1.000 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
3.000 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
200 arbeidsuren