Peer to peer interventie Respect voor lhbt

Het initiatief stelt zich ten doel jongeren van 18-30 jaar op te leiden tot peer-voorlichters. Deze peer-voorlichters gaan op (v)mbo-scholen en in het jongerenwerk het gesprek aan over het recht van lhbt's op een respectvolle omgang, op straat, in school en in de samenleving. Om de gesprekken goed aan te pakken is er een lessenserie ontwikkeld van...

4 bijeenkomsten met een 5e afsluitende activiteit die de leerlingen/jongeren zelf mogen bedenken

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
190 personen