De MuziekSpeelplaats

Wij willen mensen inspireren en helpen De MuziekSpeelplaatsen succesvol te organiseren voor kinderen. Wij vinden dat ieder kind in aanraking moet kunnen komen met muziek ook als daar bijvoorbeeld geen geld voor is of vanwege een verstandelijke of fysieke beperking. Veel kinderen, ook die in aandachtswijken wonen, zijn niet bekend met hoe je samen...

muziek kunt maken of een instrument kunt bespelen. “Het zou zo mooi zijn als er naast sportveldjes in de buurt ook muziekspeelplaatsen zouden komen voor ieder kind ongeacht afkomst of budget”Wij zien het liefst dat het initiatief voor een De MuziekSpeelplaats door buurtbewoners zelf wordt genomen. Hiermee ontstaat er meer betrokkenheid in de buurt. Wij willen dit aanpakken door zgn. “Boegbeelden” (prominente buurtbewoners die zich ontwikkelen tot muzikale buurtleiders) actief te inspireren, deskundig op te leiden en hen te helpen om succesvol in de buurt een De MuziekSpeelplaats te organiseren en in te richten voor alle kinderen. Wij voelen ons gesterkt in ons plan omdat muziek dé universele taal is, tevens blijkt uit hersenonderzoek dat muziek erg belangrijk is voor de ontwikkeling van het kinderbrein.Wij hebben een bevoorrechte positie om dit te doen en zijn gedreven om ons in te zetten voor Stichting De Muziekspeelplaats. Het is geweldig om met muziek bij te dragen aan het algemeen welzijn van kinderen, ongeacht economische, geografische of “beperkende” factoren.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
500 m2
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
500 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
1.000 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
500 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
750 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
16 partijen