Het Groene Portiek

Ecodorp Den Haag, Het Groene Portiek Visie Ecodorp Den Haag, Het Groene Portiek is een initiatief; we hebben de afgelopen jaren met verschillende mensen rond de tafel gezeten om te kijken of we een groep kunnen vormen. We hebben nu een redelijke vaste groep van vier mensen die regelmatig bij elkaar komt. graag zien we nog meer mensen met meer...

netwerk erbij Omdat het opzetten van een ecodorp nogal een langdurig proces is is er een subgroep ontstaan die een voedselbos in moerwijk initieert. Dit omdat het ook een onderdeel was van het ecodorp. De kringloop van de natuur weer terug brengen en het openbaar groen op een meer duurzame circulaire manier te gaan onderhouden en eetbaar te maken zodat de bewoners. In maart gaan we in samenwerking met Moerwijk Gelooft de eerste eetbare bomen planten. om het geheel helemaal circulaire te maken is het ophalen van GFT of het neerzetten van een wormenhotel een onderdeel ervan. hier van uit gaan we het hele wijk veel eetbare bomen en struiken planten. We zijn hiervoor in overleg met de gemeente denhaag openbaar groen. Verder zijn we onderdeel van eetbaar denhaag, de groep van ecodorp moerwijk gaat ook gewoon door en we zoeken ingangen en mogelijkheden om hiermee verder te kunnen komen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
gecreëerde groene ruimte
Effect
Aantal
300 m2
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
Aantal
50 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
1.000 uren
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtbemiddeling
Effect
Aantal
7 conflicten
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
300 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
10 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
24 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
10 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
1.000 arbeidsuren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
10 personen
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
4 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
12 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
129 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
24 personen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
77 geredde producten
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
Aantal
10 consumenteneenheden
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
producten delen (niet transport of ruimtes)
Effect
Aantal
7 matches
Indicator
afvalrecycling (behalve kleding en textiel)
Effect
Aantal
1.000 kg
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
2.000 kg