Stichting Villa Bijzonder

Stichting Villa Bijzonder is het leer-werkbedrijf op Buitenplaats Ockenburgh. Een plek waar mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben om een stapje hoger te kunnen komen op de participatieladder, kunnen groeien, leren en praktijk diploma's kunnen halen. Leren en werken in een passende, rustige omgeving temidden van het natuurschoon van...

Buitenplaats Ockenburgh in Den Haag. De samenwerking op Ockenburgh zit als volgt: Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (voortgekomen uit een burgerinitiatief in 2012) heeft het eigendom van de buitenplaats met de opstallen en werken alleen met vrijwilligers. De vrijwilligers onderhouden de tuinen en zorgen voor een laagdrempelig en verbindend programma van activiteiten om de buurt te binden. Villa Ockenburgh bv is de ervaren horeca-partner van SHBO. Zij verzorgen alle horecabehoeften en huren de opstallen. Stichting Villa Bijzonder is een ideële tak onder de horecapartner die zorgen voor een passende opleiding: de activatie en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De samenwerking van de drie verschillende entiteiten maakt iets bijzonders mogelijk. Leerlingen, professionals, vrijwilligers dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de 17e eeuwse Buitenplaats Ockenburgh in de breedste zin van het woord.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
1.200 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
40 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
15.000 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
300 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
2.400 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
8.000 arbeidsuren
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
3.500 contacten
Indicator
verslavingszorg bieden
Effect
Aantal
46 behandelingsdagen
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
70 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
70 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
70 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
70 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
2.000 euro
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
1.500 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
9.000 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
9.000 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
40 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
Aantal
35 reparaties
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
Aantal
50 consumenteneenheden
Indicator
nieuwe producten maken van gerecyclede materialen
Effect
Aantal
1.000 euro
Indicator
afvalrecycling (behalve kleding en textiel)
Effect
Aantal
56.000 kg
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
20.000 kg

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022