Stichting Kadova Matchline

Stichting Kadova Matchline brengt verschillende doelgroepen bij elkaar - bijvoorbeeld zorgorganisaties en ouderen - die elkaar kunnen aanvullen / versterken. We hebben in 2021 vooral samengewerkt met een aantal organisaties die ouderen als doelgroep hebben. Het betreft met name de individuele ondersteuning bij digitale vraagstukken waarmee de...

ouderen - in het bijzonder migranten ouderen - geholpen worden. Zij hebben vaak moeite met computer- en smartphone gebruik. In veel bibliotheken worden er trainingen aangeboden, maar die zijn meestal te algemeen en te weinig toegespitst op de specifieke behoeftes van onze doelgroep.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
50 m2
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
20 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
30 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
300 contacten
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
300 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
20 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
300 euro