Stichting Boeren voor Buren

Stichting Boeren voor Buren is een non-profit organisatie en voorziet betaalbare, lokale en/of biologische groente, fruit en kruiden voor sociale voedselinitiatieven en particuliere huishoudens met een kleine portemonnee in Amsterdam en omstreken. Door de voedselketen zo kort mogelijk te houden zetten wij niet alleen in op armoedebestrijding,...

gezondheidsbevordering, maar eveneens op een duurzame voedselproductie. Bovendien zorgen wij dankzij onze vrijwilligersorganisatie voor re-integratie in de maatschappij. Kortom; gezond, vers, lokaal en betaalbaar voedsel voor iedereen!

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
4.160 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
82.457 euro
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
51.536 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
60.045 contacten
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
5.243 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
40 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
25.768 geredde producten
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
5.243 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 17 oktober – 18 oktober

Impuls Armoedebestrijding

Ontvangen 5 december – 12 december

MAEX Impuls Voedsel Amsterdam 2023 ronde 1

Ontvangen 20 juni – 3 juli

Impuls Energie (Energietransitie) - Metropoolregio Amsterdam 2023

Door het verduurzamen van de supply chain en het leasen van een elektrische bestelbus kunnen we nu nog meer geredde groente en fruit ophalen en van betekenis zijn voor kleine bestellingen van sociale voedselinitiatieven. Een geprofessionaliseerde 'Gezonde Schakel' voor mens en planeet.