Het Nieuwe Bajesdorp

Het Nieuwe Bajesdorp is de eerste vrijplaats van Amsterdam die bewoners en kunstenaars van de grond af aan gaan opbouwen. Gebaseerd op vijftien jaar aan idealen en ervaring van de oude Bajesdorpgemeenschap, creëren we zelf een coöperatieve, duurzame en uitnodigende vrijplaats met zo'n 20 woningen en ateliers. Een sociaal alternatief voor de...

gentrificatie van Amsterdam, zonder winstoogmerk.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.