Pimp

Portieken aan de Ammunitiehaven en in de Valthestraat staan er weer netjes en fris geschilderd bij. Bewoners van deze portieken betrekken we bij de uitwerking. We gaan ook in gesprek met de bewoners over het afsluiten van een schoonmaakprogramma nadat het portiek ‘gepimpt’ is. Wij namen het initiatief voor de doorstart, leverden de materialen...

en betaalden de leermeester. Het schildersbedrijf leverde de leermeester met korting. De portieken werden schoongemaakt, geschilderd en gesausd. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Belangrijkste is dat bewoners elkaar beter leren kennen en een portiek hebben dat er weer helemaal top uitziet. De leerlingen doen praktijkervaring op. Daardoor zijn er straks goede vaklui beschikbaar voor de bouw. En dat is hard nodig!

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
12.000 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
5 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
30 klussen/ diensten
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
52.000 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
52.000 uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
15.000 uren