Stichting MOI

Stichting MOI is jaren geleden opgericht door Shazia Ishaq omdat zij schrijnende armoede in de buurt constateerde en daar belangeloos iets aan wilde doen. MOI is een integrale hulporganisatie voor kwetsbare mensen vooral in de Indische Buurt, die niet bij de reguliere welzijn terecht kunnen. MOI helpt structureel door middel van casuïstiek,...

bijvoorbeeld maatschappelijke hulp, formulierenbrigade en doorverwijzen. Ook biedt zij leer- werk trajecten en taalonderwijs aan. Ook op het gebied van incidentele hulpverlening is MOI erg actief. Het belangrijkste voorbeeld is de Kansenbank, waarbij mensen die tussen wal en schip vallen - niet bij de Voedselbank terecht kunnen - een pakket met food- en non-food ontvangen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
100 m2
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
300 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
300 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
300 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
50 arbeidsuren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
200 uren
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
juridisch advies
Effect
Aantal
20 geholpen mensen
Indicator
helpen met reclassering
Effect
Aantal
10 trajecten
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
20 dagen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
100 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
10.000 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
100 kledingstukken
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
50 personen/ gezinnen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
50 personen
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
10.000 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
50 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
150 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
40 contacten
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
50 dagen
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
50 dagen
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
50 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
50 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
5 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 17 oktober – 18 oktober

Impuls Armoedebestrijding