Stichting Profor

GROEN EN DUURZAME TOEKOMST IN AMSTERDAM ZUIDOOST 1. Ondersteuning bieden aan gezinnen bij de huidige (energie) armoede en het versterken van informele en formele partijen.2. Door het bieden van praktische oplossingen aan huishoudens die getroffen zijn door energiearmoede in staat te stellen hun energieverbruik beter te plannen.• Gebruikmaken van...

betaalbare en hernieuwbare energiebronnen wordt daarnaast gestimuleerd.• Door bewustmakingsmaatregelen, de implementatie van energie-efficiënte praktijken, de oprichting van energiecoöperaties en de empowerment van vrouwen kan energie- armoede worden bestreden. Dit heeft ook o.a. positieve gevolgen voor de gezondheidssituatie. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat vrouwen en met name door vrouwen geleide huishoudens, onevenredig zwaar worden getroffen door energiearmoede en dat energiearmoede en gezondheidsproblemen vaak hand in hand gaan.• Naast het goed informeren van de money maatjes worden ook de (vrouwelijke) familycoaches getraind in het omgaan met energie-armoede. Samengevat worden de money maatjes, de familycoaches en ook de doelgroep versterkt.1. Bij ProFor komen vanaf augustus dit jaar bewoners met de klacht dat dit onderwerp heel ingewikkeld is. ProFor wil de Amsterdammers hierin ondersteunen zodat zij het volgend jaar wanneer zij de afrekeningen ontvangen, zijn voorbereid op mogelijke grote schulden.2. Ik wil graag aan de money maatjes een training verzorgen over dit onderwerp, Na de training kunnen zij de bewoners ondersteunen hoe zij zuinig kunnen boodschappen doen in deze dure tijd. Tevens leren zij hoe de meterstanden te lezen en daarmee deze maandelijks volgen. Ook blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen. Regelmatig worden er intervisie gesprekken gevoerd met de maatjes. Hierna zullen er voor de bewoners 3 informatiebijeenkomsten worden verzorgd over energie en het voorkomen van schulden. Ook zal ondersteuning worden geboden aan 15-20 bewoners die een hoge afrekening hebben ontvangen en ze doorverwijzen naar informele partijen, zoals de Buurteam(s), Woon, seniorenwoningen en uiteraard de woningbouwverenigingen. Eventueel kunnen ze geholpen worden met hun budget en de overstap naar een andere energiemaatschappij

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
1.440 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
60 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
2.000 contacten
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
720 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
75 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
75 personen
Indicator
voorlichting over drugsgebruik
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
voorlichting over alcoholgebruik
Effect
Aantal
15 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
50 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtbemiddeling
Effect
Aantal
5 conflicten
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
968 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
100 euro
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
20 personen/ gezinnen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
1.323 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
1.200 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
25 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
1.000 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
2.000 uren
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
25 huishoudens