Villa Bijzonder

In 2021 werd Stichting Villa Bijzonder opgericht, als leerwerkbedrijf t.b.v. Villa Ockenburgh, met het idee om een opleidingsplaats aan te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen op die manier een stapje hoger op de participatieladder te brengen. De leerlingen van Villa Bijzonder verzorgen arbeidsmatige activiteiten richting...

horeca, zoals koekjes bakken (die bij de koffie in Villa Ockenburgh worden geserveerd), jus d’orange persen en was vouwen, maar ook de culinaire verzorging van de vrijwilligers op maandag wordt mede mogelijk gemaakt door Villa Bijzonder.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
750 uren
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
600 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
1.680 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
30 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
1.600 uren
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
40 geredde producten
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
producten delen (niet transport of ruimtes)
Effect
Aantal
800 matches