Versterken en/of professionaliseren van Stichting KJK

Stichting Ken Je Kracht is op zoek naar helpende handjes? Wij als stichting lopen vast met onze administratie, organisatie en planning omdat wij te weinig vrouwen in onze stichting hebben die hiervoor geschikt zijn. Dat is de werkelijkheid. De stichting leunt op 2-3 vrouwen die al het werk moeten verzetten bij elke activiteit. Wij hebben op het...

moment nodig: -Iemand die voor ons de administratie doet (1). Alle stukken bijhoudt en een digitaal archief bijhoudt van al onze stukken. Dus o.a. dossiervorming en archivering. -Een financiële man/vrouw die alle uitgaven en inkomsten per project vanaf het begint bijhoudt (2) en codeert zodat aan het eind van het project snel en efficiënt de verantwoording opgeleverd kan worden. -T.z.t. met het bijhouden van de administratie is de jaarafsluiting niet veel werk zodat deze overgedragen kan worden aan de boekhouder (3) die het werk in korte tijd kan klaren. -Iemand nodig die voor ons het wel en wee van de onze netwerk en vrijwilligers in de gaten houdt. Op tijd een kaartje toestuurt voor hun verjaardag, overlijdensgeval 1e graad, beterschap of belt en informeert hoe het met de persoon in kwestie gaat. Dit vinden wij zeer belangrijk. -En kracht nodig die onze activiteitenprogramma’s voor ons in elkaar kan zetten. -Een fondsenwerver om onze projectplannen te schrijven en samen ons beleidsplan, jaarprogramma met ons en voor ons wil maken/schrijven. -Vrijwilligers (tegen vrijwilligersvergoeding) nodig voor ondersteuning bij het uitvoeren van 2 van onze projecten in de wijk Kortenbos. Het valt op dat men niet bereid is te helpen als er geen kleine bijdrage tegenover staat. Wij hebben mensen nodig die ons – na de inwerkperiode – ons zelfstandig kunnen ‘vervangen/ontlasten’ voor 2-3 uur per week. De projecten die lopen zijn: * Deelname aan de Nationale Diabetes Challenge; * Onze tuinier-project in de buurttuin.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
35 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
20 personen
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
vuil opruimen in openbare gebieden
Effect
Aantal
30 uren
Indicator
composteren
Effect
Aantal
35 kg geproduceerd
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
8 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
Aantal
30 reparaties
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
130 geredde producten
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
40 personen
Indicator
hergebruik kleding
Effect
Aantal
30 kg
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
upcycling textiel
Effect
Aantal
15 kg
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
500 euro
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
25 personen
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
130 consumenteneenheden