Theater en Filmhuis Dakota

Dakota is één van de acht cultuurankers in Den Haag. Ieder stadsdeel heeft een Cultuuranker, zoals een bibliotheek, museum of theater. Zo zijn er acht plekken in Den Haag waar kunst en cultuur voor iedereen wordt aangeboden. Bij Dakota proberen we verschillende publieksgroepen – voor wie het niet vanzelfsprekend is om met kunst en cultuur in...

aanraking te komen – op een laagdrempelige manier kennis te maken in deze cultuurankers.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
30.000 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
15 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
10 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
7 arbeidsuren
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
5.000 personen
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
100.000 m2 x gedeelde dagen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
15.000 personen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
5.000 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
10.000 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Energietransitie) | Haaglanden 2023

Licht is een cruciaal onderdeel binnen ons theater. De Impuls Energie is een mooie financiële bijdrage voor de vervanging van onze oude lichtbronnen. Deze worden niet meer geproduceerd en kunnen dus niet meer vervangen worden als ze kapot gaan. Daarnaast heeft LED verlichting een langere levensduur, lager energieverbruik en is minder belastend voor het milieu.