Alphense Reddingsbrigade

De Alphense Reddingsbrigade is als vrijwilligersorganisatie actief in- en rondom Alphen aan den Rijn. Op onze vaste trainingsavond zijn we te vinden in het zwembad waar onze vrijwilligers lesgeven aan verschillende doelgroepen. Zo geven we elementaire zwemlessen aan kinderen die de basis van het zwemmen moeten leren, erg belangrijk als je in een...

waterrijk land woont, hiervoor zijn we geaccrediteerd door de NRZ. Daarnaast geven we lessen in het zwemmend redden volgens de richtlijn van Reddingsbrigade Nederland. Naast de lessen in het zwembad verzorgen we ook de opleiding voor (junior)lifeguards en senior lifeguards en verschillende specialisaties zoals schipper en chauffeur. Hiermee leiden we niet alleen lifeguards op voor de eigen regio maar ook voor de omliggende- en kustbrigades. Voor 2024 hebben we de ambitie opgepakt om alle leden vanaf 16 jaar op te leiden voor hun EHBO diploma, inclusief bediening AED, om daarmee de algemene veiligheid te vergroten. De vereniging wordt volledig door vrijwilligers gedragen, hierdoor, én door het feit dat we ons inzetten voor het algemeen maatschappelijk belang hebben we ook de ANBI status gekregen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
30 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
150 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
675 personen x gemiddeld aantal uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 12 december – 22 december

MAEX Impuls Mobiliteit 2023

Door deze impulstoekenning heeft de Alphense Reddingsbrigade de mogelijkheid gehad om ook de tweede vlet om te bouwen van brandstof naar elektrisch, waardoor we nu volledig brandstof-loos kunnen varen, wel zo fijn in een sport-, recreatie- en natuurgebied. Ook hebben sporters die we begeleiden en waar we toezicht ophouden zo geen last van uitlaatgassen.