Schilderswijk Bewonerstours

Wijk en stads-brede Bewonerstours. Maatschappelijke rondleidingen gegeven door haar bewoners zelf. Doel: een verbetering van het imago van de Schilderswijk & de Internationale samenleving als geheel. Onderdeel van de stichting BBIS(Bevordering Beeldvorming Internationale samenleving) welke zich breder inzet voor de bevordering van de beeldvorming...

over de Internationale samenleving.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.