Stichting Tuinen van Greens

Stichting Tuinen van Greens beheert op het voormalige midgetgolfterrein in het Westbroekpark in Den Haag een biodynamische zorgtuin. Hier kunnen mensen terecht die ondersteuning nodig hebben bij een zinvolle dagbesteding (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Elke dag werken er 8 tot 12 mensen met verschillende problematiek in de tuin onder...

begeleiding van beroepskrachten van Stichting Mens en Tuin & vrijwilligers. Samen met hen bepalen de deelnemers hun eigen ontwikkelingsdoelen. Daardoor zien de deelnemers een zichtbaar resultaat van hun inzet. De zorg(moes)tuin vormt samen met restaurant Greens het totaalconcept Greens in the Park en heeft als doel om een plek te creëren waarbij op een menswaardige manier met elkaar wordt omgegaan en waar naar maatschappelijke en duurzame oplossingen worden gezocht die op deze plek concreet worden. Dit wordt vormgegeven door de ontwikkeling en exploitatie van een moestuin met een sociaal maatschappelijke functie, als ook een lokale, verbindende functie

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
10.000 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
10.000 arbeidsuren
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
aanleg groene daken
Effect
Aantal
25 m2
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
Aantal
3.000 personen
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
Aantal
5 maatregelen
Indicator
composteren
Effect
Aantal
300 kg geproduceerd
Indicator
bomen planten
Effect
Aantal
3 bomen
Indicator
groenbeheer
Effect
Aantal
4.000 m2

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 1 november – 2 november

MAEX Impuls Voedsel

Ontvangen 10 oktober – 17 oktober

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 2

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Verduurzaming) | Haaglanden 2023