Rivierenbuurt Groen

Een beweging van wijkbewoners die bezig is de Rivierenbuurt te vergroenen. Het imago van hitte-eiland, wat onze wijk heeft, willen we omvormen naar een groene oase. Dat doen we door; elkaar tips geven, door ideeën te genereren, door het uitwisselen van ervaringen en door elkaar uit te dagen om projecten te organiseren. Hierdoor leren wijkbewoners...

elkaar kennen en waarderen. De projecten werken verbindend. De sociale cohesie wordt erdoor versterkt in de Rivierenbuurt. Daarbij komt nog dat er veel voorbijgangers blij worden van meer groen in de straten. wordt steeds kleuriger door meer groen en door de bloemen. Steeds meer bijen en vlinders komen er op af. Voor kinderen die de Basisschool (Jan van Nassauschool) bezoeken er steeds meer natuur te ontdekken en leren ze om te gaan met deze natuur.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
9 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
300 personen
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
aanleg groene daken
Effect
Aantal
100 m2
Indicator
gecreëerde groene ruimte
Effect
Aantal
200 m2
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
Aantal
25 personen
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
Aantal
3 maatregelen
Indicator
vuil opruimen in openbare gebieden
Effect
Aantal
20 uren
Indicator
bomen planten
Effect
Aantal
100 bomen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
4 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
producten delen (niet transport of ruimtes)
Effect
Aantal
5 matches
Indicator
afvalrecycling (behalve kleding en textiel)
Effect
Aantal
10 kg
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
40 kg