Muze's kus

Muze's kus is een community art netwerk in Den Haag. We maken theatervoorstellingen samen met maatschappelijke initiatieven.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
250 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 18 maart – 25 maart

Impuls Zorgzame Gemeenschappen 2024