Life&Style

Een grote stad als Amsterdam kent vele mensen voor wie het leven om verschillende redenen moeilijk lastig is. Er is te weinig inkomen, qua taal en vaardigheden sluit men onvoldoende op stadsgenoten aan, de persoonlijke omstandigheden zijn complex vanwege (mentale) gezondheidsproblemen. Mensen zijn beperkt zelfvoorzienend en afhankelijk van anderen...

om kwaliteit aan leven te geven. De steeds meer digitaliserende stad, de snelheid van leven, de inkomensverschillen en stijgende kosten hebben een versterkend effect op de afhankelijkheidspositie van vele stadsburgers. Stichting Life & Style neemt die mensen weer bij de hand, biedt ze een luisterend oor en begrip voor de situatie waar mensen in verkeren. Zij investeert via workshops en bijeenkomsten in de sociale vaardigheden en weerbaarheid van veelal migrantenvrouwen (1e en 2e generatie). Via rolmodellen en een laagdrempelige aanpak wordt een vertrouwensband opgebouwd en krijgen deelnemers kennis mee en meer perspectief op hun leven zodat de kansen op verbetering worden vergroot. Er wordt gebruik gemaakt van een methode die opbouwt van betrokkenheid, naar samen- en zelfredzaamheid. Vrouwen worden gestimuleerd met elkaar serieuze uitdagingen aan te gaan en kunnen in eigen tempo doorgroeien. Sinds de coronacrisis biedt Life&Style daarnaast uitgebreide noodhulp (voedsel en kleding) aan kwetsbare bewoners waaronder daklozen, ongedocumenteerden, alleenstaande moeders met kinderen en bewoners die onder de armoedegrens leven.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
30 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
vergroten participatie gezinnen
Effect
verhoogde participatie
Aantal
60 uren
Indicator
participatie stimuleren
Effect
verhoogde participatie
Aantal
90 personen
Indicator
taalles bieden
Effect
verhoogde participatie
Aantal
280 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
20.000 uren
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerken aan de SDG's
Aantal
40 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
conflictbemiddeling
Effect
rechtszekerheid
Aantal
10 conflicten
Indicator
buurtwacht organiseren
Effect
veiligere leefomgeving
Aantal
20 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
3.000 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
100.000 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
100.000 kledingstukken
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
60 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
150 personen
Indicator
doorverwijzing mensen met financiële problemen
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
150 doorverwijzingen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen menstruatieproducten
Effect
emancipatie van vrouwen
Aantal
100 producten
Indicator
vrouwen leidinggevend
Effect
inclusieve werkomgeving
Aantal
100 %
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
emancipatie van vrouwen
Aantal
60 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
verhoogde inclusie en welzijn
Aantal
40 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Zonnebrand uitdelen
Effect
minder gezondheidsklachten
Aantal
50 bereikte personen
Indicator
investering mentaal welzijn medewerkers
Effect
gezonde werkomgeving
Aantal
200 euro
Indicator
Beweging/sport gedurende de werkdag
Effect
verbeterde gezondheid
Aantal
200 uren
Indicator
Gezonde maaltijden/ tussendoortjes
Effect
verbeterde gezondheid
Aantal
1.250 euro
Indicator
Zonnebrand uitdelen
Effect
minder gezondheidsklachten
Aantal
50 bereikte personen
Indicator
ergonomische werkomgeving
Effect
minder gezondheidsklachten
Aantal
80 procent
Indicator
Training spoedhulpverlening/levensreddende maatregelen
Effect
langer leven in goede gezondheid
Aantal
12 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
verbeterde gezondheid
Aantal
400 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
vergoten sociale inclusie
Aantal
300 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
meer participatie en zingeving
Aantal
500 uren
Indicator
mentale zorg
Effect
verhoogd welzijn
Aantal
336 uren
Indicator
voorlichting over roken
Effect
verantwoord gebruik
Aantal
20 personen
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
40 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
120 personen
Indicator
voorlichting over drugsgebruik
Effect
verantwoord gebruik
Aantal
20 personen
Indicator
voorlichting over alcoholgebruik
Effect
verantwoord gebruik
Aantal
20 personen
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
20 personen
Indicator
sportactiviteiten voor kwetsbaren
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
5.940 uren
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
30 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
60 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
420 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
MBO BOL
Effect
hogere arbeidsmarktkansen
Aantal
1.200 uren
Indicator
MBO
Effect
hogere arbeidsmarktkansen
Aantal
100 uren
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
culturele verrijking
Aantal
20 personen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
minder kansenongelijkheid
Aantal
30 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
culturele verrijking
Aantal
50 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
126 uren
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
3.360 uren
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
90.000 consumenteneenheden
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
40 reparaties
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
minder afval
Aantal
90.000 geredde producten
Indicator
informeren over duurzame consumptie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
60 personen
Indicator
recycling/upcycling textiel
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
12.000 kg

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 29 maart – 5 april

Impuls Zorgzame Gemeenschappen ronde 3

Ontvangen 17 oktober – 18 oktober

Impuls Armoedebestrijding

Ontvangen 4 april – 4 april

MAEX Impuls Voedsel 2023

Ontvangen 5 december – 12 december

MAEX Impuls Voedsel Amsterdam 2023 ronde 1

Ontvangen 18 maart – 25 maart

Impuls Zorgzame Gemeenschappen 2024