Spark - Samenlevingspark

Het samenlevingspark biedt buurtbewoners de ruimte om in een prettige leefomgeving te wonen en zich hiermee verbonden te voelen. Spark stelt bewoners in staat om hun wensen vorm te geven. Van hieruit kan de buurt samenwerken aan een betere wijk en een leuker en gezonder leven. Spark is een plek waar mensen van jong tot oud verleid worden om...

meer te bewegen, door bijvoorbeeld tuinieren, het sportaanbod of wandelen in de buiten lucht. Hier kun je rustig op een bankje in het zonnetje lezen, je buren en anderen ontmoeten. Spark is een plek waar mensen elkaar leren kennen en meer voor elkaar gaan zorgen. Waar je kan leren over gezondheid, de natuur en hoe samen te leven in de grote stad. Door omstandigheden is Spark de afgelopen tijd minder actief geweest, maar nu komen er weer volop activiteiten. Het gebouw wordt opgeknapt, we gaan moestuintjes aanleggen en we hebben plannen voor een buurtrestaurant. Wat levert Spark de maatschappij op? Wijkcohesie, gezonde leefstijl, sport- en bewegen, integratie, arbeidsplaatsen, mantelzorg, eenzaamheidsbestrijding, ontmoeten, vermindering criminaliteit, veiligheid bevorderend, woonplezier verhogend, talenten ontwikkeling, werk-fit trajecten, etc. Onze toekomst visie Om mensen samen te brengen en in beweging te krijgen is meer nodig dan een terrein met sportieve faciliteiten. Een gevoel van veiligheid en een aantrekkelijk activiteitenaanbod zorgen ervoor dat mensen zich ergens thuis voelen en verleid worden om mee te doen. Spark biedt kansen voor alle buurtbewoners, ongeacht leeftijd, afkomst, religie, etc. Onze visie bestaat uit vier pijlers: A – Parklandschap en veiligheid. Een aantrekkelijk buitenterrein met speelplekken, zitplaatsen en dergelijke dat overzichtelijk en afsluitbaar is, want buiten zijn is goed voor lichaam en geest. B – Sport voor de buurt. Een centraal punt voor sportactiviteiten in de wijk waarbij aansluiting wordt gezocht bij wijkbewoners en bestaande organisaties zoals scholen. Sportieve activiteiten bevorderen de gezondheid en verbroederen bovendien. C – Stadslandbouw of stadstuinieren waar moestuinen, kruidentuinen en bloemenperkjes toe kunnen behoren, die behalve gezond voedsel ook hun verbindende en educatieve waarde hebben. D – Ontmoeten en verbinden van de wijk door een sociaal en cultureel aanbod (Buurthuis van de Toekomst) zoals betaalbare en verantwoorde maaltijden, thema-avonden, een leestafel, seizoensactiviteiten en dergelijke. Daarnaast worden buurtinitiatieven gefaciliteerd.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
3 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
20 personen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
80 bezoeken
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
20 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
100 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
50 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
100 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
200 kledingstukken
2

Geen honger

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
50 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
30 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
100 personen x gemiddeld aantal uren