Muzee Scheveningen

Muzee heeft zich de afgelopen jaren getransformeerd van een traditioneel tot een participatief museum dat programmeert, co-creëert en opereert als een integraal programmahuis waarbij museum, educatie en participatie elkaar voeden en versterken. Uitgangspunten hierbij zijn het tonen van het leven bij, met en op de zee in al zijn facetten waarbij...

zowel verleden (erfgoed), heden (kunst) als toekomst (maatschappelijke relevantie) belangrijk zijn. De Scheveningse roots zijn vertrekpunt voor interactie met de wereld om ons heen. Muzee is de plek waar vóór, dóór en mét Scheveningen het Schevenings erfgoed bewaard en doorgegeven wordt en waar het leven aan en met de zee in heden, verleden en toekomst getoond en besproken wordt.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
1.947 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
465 uren
14

Leven in het water

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over zeeleven en watervervuiling
Effect
Aantal
18.000 personen
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeheer
Effect
Aantal
200 m2
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
behoud van materieel cultureel erfgoed
Effect
Aantal
25.000 euro
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
2.180 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
6.000 personen
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
90.000 m2 x gedeelde dagen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Verduurzaming) | Haaglanden 2023

Dankzij de impulstoekenning hebben we kunnen investeren in LED verlichting en energiezuinige koelkasten. Hierdoor heeft ons museum een betere verlichting voor onze ruimtes en collectiepresentatie waardoor de museumbeleving van onze bezoekers verbeterd is. We zetten hiermee stappen om onze ecologische footprint verder te verkleinen en dragen zo onze steentje bij aan een groene toekomst.