Stichting Road of Hope

Road of Hope is een stichting zonder winstoogmerk gevestigd in Amsterdam, welke ondersteuning biedt bij de integratie van nieuwkomers (ook wel statushouders). De stichting wijdt zich aan het helpen van nieuwkomers bij het leren begrijpen van de Nederlandse samenleving en daarin hun weg te vinden, terwijl hun gevoel van acceptatie en hun zelfbeeld...

wordt opgebouwd. Stichting Road of Hope verwelkomt en vergezelt elke nieuwkomer op een laagdrempelige, individuele wijze, met inachtneming van zowel hun persoonlijke, gezins- en sociale behoeften, alsmede hun geschiedenis en achtergrond. Road of Hope is een organisatie die gelooft in gehumaniseerde integratie, en dat succesvolle integratie slechts bereikt kan worden als een gevoel van behoren tot de nieuwe cultuur gecreëerd wordt. Wij dragen bij aan de inspanningen en doelen van de Gemeente Amsterdam bij de integratie van nieuwkomers, door het bouwen van de brug tussen nieuwkomers en de Nederlandse samenleving. Ons werk creëert een pad naar integratie waarbij wij rekening houdt met de normen en waarden van dit land en die van de nieuwkomer. Elke dienst, activiteit of interventie is gebaseerd op het ideaal van kameraadschap, in de overtuiging dat elke man, vrouw en kind recht heeft op het leven in gemeenschap, met waardigheid, solidariteit en in veiligheid. De stichting heet nieuwkomers van elke afkomst van harte welkom.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
13 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
67 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
67 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
602 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
480 arbeidsuren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
49 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
2 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
270 contacten
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
3.010 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
55 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
55 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
602 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
480 uren