Lief en Leedstraten Den Haag

Het project stimuleert het naar elkaar omkijken en het versterken van de informele netwerken, die er vaak al zijn, in een straat. Om het contact tussen buren te behouden en te stimuleren wordt er een Lief&Leedpotje gegeven aan één bewoner in de straat, die het budget beheert samen met enkele buren. In het Lief&Leedpotje zit een bedrag van 75...

euro, een kostenoverzicht, de spelregels en gegevens van een contactpersoon van het Lief en Leedteam. Door middel van het geldbedrag worden buren gestimuleerd om bij lief of leed gebeurtenissen, de buren te bezoeken met een presentje. Voorbeelden van presentjes zijn een bloemetje bij de komst van nieuwe buren, rompertje bij geboorte van kind of een doosje bonbons voor de buurvrouw die ontslagen is uit het ziekenhuis. Buren zijn vrij in welke zaken zij aanschaffen als presentje, omdat zij het beste weten waar een buur blij van wordt. Doordat het makkelijker aan te bellen is met een presentje in handen, is het waarschijnlijk dat het contact daarnaar ook blijft bestaan. De buren bouwen een informeel netwerk op van een gezellige straat waar men naar elkaar omkijkt.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
3.200 contacten
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
250 personen x gemiddeld aantal uren