Mosaic The hague

Stichting Mosaic The Hague (kortaf Mosaic) is ontstaan uit het streven wereldburgerschap op lokaal, nationaal en internationaal niveau bij burgers te bevorderen. Wereldburgerschap is het kennen van en het betrokken zijn bij de wereld om ons heen, in en buiten Nederland. Dit doen wij door het betrekken van burgers bij onze activiteiten op diverse...

leefbaarheidsgebieden zoals ontwikkelingssamenwerking en emancipatie. Met de diverse bijeenkomsten heeft Stichting Mosaic The Hague haar sporen verdiend in de Haagse samenleving en is bekend bij de Gemeente Den Haag en diverse samenwerkende instellingen. Stichting Mosaic The Hague heeft de afgelopen jaren bijeenkomsten georganiseerd op de volgende domeinen: 1. Ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding 2. Educatieve bijeenkomsten, o.a. over racisme en discriminatie 3. Emancipatiebijeenkomsten in het kader van sociaal maatschappelijk acceptatie van lgbtiq+ burgers 4. Participatie- en integratiebijeenkomsten 5. Gender gelijkheidsbijeenkomsten met o.a. Haagse Ghanese organisaties In de jaren 2020 en 2021 zijn er minder fysieke bijeenkomsten georganiseerd in verband met de coronapandemie. Wij hebben wel enkele online bijeenkomsten georganiseerd met een minder groot fysiek bereik maar met een groter bereik op sociale media. Een voorbeeld is www.queertimethehague.nl.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
15 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
300 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
20 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
30 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
10 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022