Koop Lokaal!

Vóór corona kreeg De Pijp te maken met een explosief toenemend aantal toeristen, zowel mensen die in de vele hotels, bed & breakfasts en AIRBNB’s verbleven, als mensen die met het openbaar vervoer (Noord-Zuidlijn) vanuit andere stadsdelen op bezoek kwamen naar de Pijp. Dit had zowel invloed op de sfeer in De Pijp als op het winkelaanbod,...

waarbij toeristisch georiënteerd aanbod toenam, zowel op de markt als in de winkels. Daarnaast vond in De Pijp een “festivalisering” plaats, waarbij plekken als Sarphatipark, Gerard Douplein en Van der Helstplein in snel tempo veranderden in feestgelegenheden met navenant overlast voor buurtbewoners. Het gemeenschapsgevoel, dat de buurten van De Pijp ooit karakteriseerde, verdween. Als gevolg van de coronamaatregelen werd het opeens stil in De Pijp. De toeristen bleven weg en zowel horeca als ‘niet-essentiële winkels’ gingen dicht. Dit heeft ons zowel geleerd dat de wijk echt veel te druk geworden was, als dat De Pijp zonder winkels en horeca niet De Pijp is. De toename in online winkelen die al gaande was, werd versterkt en leidde zowel tot een overschot aan karton in en rondom de papierbakken in De Pijp als tot de vestiging van zogenaamde ‘dark stores’ in De Pijp. Tegelijkertijd wisten buurtbewoners elkaar tijdens de lockdowns weer te vinden en herrees voorzichtig een verloren gewaand gemeenschapsgevoel – samen willen zorgen voor elkaar en voor de buurt. Nu de coronamaatregelen gaandeweg worden afgebouwd is de vraag hoe we De Pijp bruisend en afwisselend kunnen houden voor bewoners en bezoekers, terwijl we ook het pril ontstane gemeenschapsgevoel koesteren en verder uitbouwen. Vóór elkaar dóór elkaar in De Pijp: eilandbewoners zorgen voor elkaar en voor hun winkels en zijn er trots op. Ze weten dat ze elkaar nodig hebben en zijn loyaal aan elkaar. Dat ondernemers hier een cruciale rol in spelen is duidelijk. Dat zij bewoners en bezoekers nodig hebben als klanten ook. Deze uitdaging vormt een perfect uitgangspunt voor complete cocreatie, waarbij samen met alle betrokken partijen gezocht kan worden naar ‘win more scenario’s’: oplossingen die voor alle partijen relevant en aantrekkelijk zijn.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.