Cleanteam Weert

Het zelfregiecentrum heeft een open inloop van mensen die om allerlei redenen minder tot hun recht komen dan ze zelf zouden willen. Het is een trefpunt voor een kopkoffie, een luisterend oor of om de tijd te vullen. Tijd vullen doen ze ook door met een groep de wijk in te gaan om hier het dagelijkse zwerfvuil op te ruimen. Dit doen ze op eigen...

inzicht of op verzoek van de gemeente of Wonen Limburg.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
1.560 klussen/ diensten
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
15 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
20 personen x gemiddeld aantal uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
2 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
500 kg
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
10 dagen