BW Plus

BW Plus is een project waarbij de zorg voor 15 zorgwekkende zorgmijders die niet plaatsbaar zijn binnen het huidige aanbod beschermd wonen (BW) én niet te handhaven zijn binnen de maatschappelijke opvang (MO) én waar geen andere (voorliggende) voorzieningen voor zijn, te intensiveren door middel van de pilot Wonen Plus.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
4 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
helpen met reclassering
Effect
Aantal
3 trajecten
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
365 dagen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
daklozenopvang
Effect
Aantal
5 nachten
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
5 personen/ gezinnen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
15 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
7 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
5 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
5 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
Aantal
15 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
verslavingszorg bieden
Effect
Aantal
5 behandelingsdagen
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
6 personen x gemiddeld aantal uren