Helen's Free Food Market

Tegen verspilling, voor verbinding Iedere dinsdag gebeurt er iets moois bij De VerbroederIJ in Amsterdam Noord: Met een team van zo’n 20 vrijwilligers halen we overgebleven producten op bij bakkers, groenteboeren, supermarkten en groothandels. 90 huishoudens met een kleine portemonnee komen dit eten bij ons redden. Zo brengen we...

voedseloverschotten en de mensen die dit goed kunnen gebruiken bij elkaar.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
50 producten
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
44.000 consumenteneenheden
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen menstruatieproducten
Effect
emancipatie van vrouwen
Aantal
40 producten
Indicator
vrouwen leidinggevend
Effect
inclusieve werkomgeving
Aantal
75 %
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
verbeterde gezondheid
Aantal
5 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
8.640 uren
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerken aan de SDG's
Aantal
9 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 12 december – 22 december

MAEX Impuls Mobiliteit 2023

Ontvangen 26 februari – 4 maart

Impuls Voedsel Amsterdam 2023/2024